DELPHIA YACHTS KOT sp. j.

Biuro w Warszawie:

ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa
Tel/fax:
(22) 420 35 05
e-mail: delphiayachts@delphiayachts.pl

Oddział w Olecku:

ul. Kościuszki 63
19-400 Olecko
Tel.
(87) 520 30 37 Sekretariat
(87) 523 90 20 Dział sprzedaży
(87) 520 13 70 Księgowość
Fax:
(87) 520 21 77 Sekretariat

NIP: 847 14 05 195
KRS: 0000247930, Sąd Rejonowy dla m-sta stoł. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Nr konta: BRE BANK S.A. 33 1140 1111 0000 5614 6200 1001